Halloween 2014

Det råder varje år en stor osäkerhet om när halloween inträffar och olika datum diskuteras alltid livligt. Svaret är helt enkelt att halloween enligt den månghundraåriga traditionen som finns runt om i världen alltid skall firas Oktober 31. I Sverige kan du dock också fira halloween dagen före alla helgons dag vilket i år 2014 innebär November 1. Det innebär att när det gäller Halloween 2014 är det October 31 som gäller inget annat.

Det är inte helt enkelt men låt oss försöka förklara och reda ut begreppen. Baserat på högtiden halloween som faktiskt är en flera hundra år gammal internationell tradition är datumen alltid Oktober 31 punkt slut. Man utgår nämligen från att det är dagen före all saints day (allhelgonadagen) som i anglosaxiska länder alltid infaller November 1. Halloween kommer från engelskans all hallows eve som översatt betyder alla helgons afton.

Förvirringen och orsaken till osäkerheten om vilket datum som gäller är beroende på att vi i Sverige numera inte firar alla helgons dag samtidigt som andra länder November 1 utan vi har skapat en egen svensk alla helgons dag som alltid infaller första lördagen i November. (detta ändrades i Sverige via en helgdagsreform 1772). I år infaller dock alla helgons dag lördagen den 1 November vilket innebär att halloween enligt principen ovan skall firas dagen innan dvs October 31. Det innebär att det nu inte råder någon tvekan om när Halloween 2014 skall firas utan det är October 31.

Det är dock viktigt att notera att halloween inte på något sätt skall förväxlas eller kopplas samman med alla helgons dag som i Sverige är en helt annan och för kyrkan mycket viktig högtid.

Oavsett när du väljer att fira halloween önskar vi dig och dina närmaste en riktigt bra halloween med rysliga maskerader häftiga partyn och massor med skratt, glädje, bus och godis.

Happy Halloween!